Mostrando 32 consolas en la colección
Nombre Ordenar descendente Fecha CPU Arquitectura RAM ROM
A2600 JR Atari 2600 Jr. MOS Technology 6507 a 1.19 MHz 8 bits 1KB 6KB
atari 2600 Atari 2600 Jr. Negra MOS Technology 6507 a 1.19 MHz 8 bits 1KB 8KB
atari 2600 Atari 2600 VCS MOS Technology 6507 a 1.19 MHz 8 bits 1KB 6KB
A7800 Atari 7800 Atari SALLY 6502 (“6502C”) @ 1.19-1.79MHz 8 bits 4KB 4KB
Lynx II Atari Lynx II Mikey a 16 MHz 8 bits 64KB 1KB
Binatone Binatone TV Master MK 6 General Instruments AY-3-8500 8 bits
Dreamcast Dreamcast Hitachi SH4, a 200 MHz (360 MIPS, 1'6 GFLOPS, calculos en Coma Flotante 4 veces más rapido que el primer Pentium II) 128 bits 16384KB 0KB
Famicom Famicom 2A03 (Custom 6502 Ricoh) a 1,79 MHz 8 bits 2KB 4KB
Gameboy Game Boy LR35902, CPU custom (un Z80 modificado) a 4.194304 MHz 8 bits 8KB 64KB
Game Boy Advance SP Game Boy Advance SP ARM7TDMI RISC de 32 bits (custom), a 16 MHz y un LR35902, CISC custom (un Z80 modificado) a 4.194304 MHz (para los juegos Gameboy) 32 bits 32KB 16KB
Game Boy Color Game Boy Color LR35902, CPU custom (un Z80 modificado) a 4.194304 MHz 8 bits 8KB 64KB
Game Gear Game Gear Zilog Z80 A a 3,58 MHz 8 bits 8KB 0KB
GBA Gameboy Advance ARM7TDMI RISC de 32 bits (custom), a 16 MHz y un LR35902, CISC custom (un Z80 modificado) a 4.194304 MHz (para los juegos Gameboy) 32 bits 256KB 16KB
Ingersoll Ingersoll Battle Command 8 bits
Intellivision Intellivision General Instrument CP1610 894.886 kHz 8 bits 1KB 7KB
Master System Master System I NEC D780C (clon del Z80) o Zilog Z80 A, a 3.579545 MHz 8 bits 8KB 128KB
Master System II Master System II NEC D780C (clon del Z80) o Zilog Z80 A, a 3.579545 MHz 8 bits 8KB 128KB
Megadrive Megadrive Motorola 68000 @ 7.61 MHz y Zilog Z80 @ 3.58 MHz 16 bits 64KB 4096KB
NES NES 2A03 (Custom 6502 Ricoh) a 1,79 MHz 8 bits 2KB 4KB
N64 Nintendo 64 NEC VR4300 a 93.7 MHz 64 bits 4096KB 65536KB
Nintendo DS Lite Nintendo DS Lite 67 MHz ARM946E-S y 33 MHz ARM7TDMI 32 bits 4096KB 131072KB
GameCube Nintendo GameCube "Gekko" PowerPC a 485 Mhz 64 bits 44032KB 0KB
Wii Nintendo Wii IBM PowerPC a 729 Mhz 128 bits 24576KB
CDi Philips CDi Philips SCC68070 o Motorola MC68340 ambos a 15 Mhz 16 bits 1024KB 512KB
PSX PlayStation R3000A a 33.8688 MHz 32 bits 2048KB 512KB
PS2 PlayStation 2 Slim Chip Emotion Engine RISC MIPS-IV a 299 MHz 64 bits 32768KB
PSP PSP E1000 MIPS32 Rk-4 a 333 Mhz 32 bits 32768KB
Saturn Sega Saturn 2 x 32bit RISC SH2 (28,6 MHz, 25MIPS) 32 bits 2048KB 500KB
Super Famicom Super Famicom Ricoh 5A22 W65C816 a 3,6 MHz 16 bits 128KB 1KB
SNES Super Nintendo W65C816, 3.58 MHz 16 bits 128KB 4096KB
Vectrex Vectrex Motorola 6809 A, a 1.5 MHz 8 bits 1KB 8KB
G7000 Videopac G7000 Intel 8048 a 1 MHz 8 bits 16KB 1KB